paczkomaty inpost

Paczkomaty Inpost Golczewo

Zachodniopomorskie

Paczkomaty bez zaświadczeń, mogą uciec z ulic. Wojewódzkie sądy administracyjne uważają, że paczkomaty to krótkie obiekty budowlane. Na ich danie trzeba to uzyskać pozwolenie. Gdy Naczelny Sąd Administracyjny da im rację, zwiększą się koszty stawiania takich obiektów, a ponadto bankomatów czy mlekomatów. Obecnie będące paczkomaty postawione zostały bez pozwoleń budowlanych.

Paczkomaty Inpost Drawno

Za sprawą kliku dociekliwych obywateli, firmy stawiające cele jak paczkomat czy mlekomat mogą korzystać problemy. W szczególności dotkną one firmy Integer.pl, która jest właścicielem marki InPost. Według wojewódzkich sądów administracyjnych blisko 4 tys. paczkomatów to przedmioty budowlane. By je dać, trzeba mieć pozwolenie. Ostatnio stwierdził tak Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi. – Liczymy, że wyrok ten się nie uprawomocni – mówi Wojciech Kądziołka, dyrektor Biura Komunikacji Grupy Kapitałowej Integer.pl. – Gdy jednak zamknięty w nim wniosek został uwzględniony przez Pierwszy Sąd Administracyjny i nowe wojewódzkie sądy administracyjne, więc spośród pewnością odbiłoby się to ujemnie na wzroście sieci paczkomatów – dodaje. Zdaniem Integer.pl paczkomat to tylko urządzenie techniczne – elektroniczna szafą depozytowa, daną do rzucania również do odbioru przesyłek. Część prawników nie zgadza się jednak spośród tym pomysłem. Inni mówią, że wskazane są zmiany, bo należeć nie podąża za zmianami technologicznymi.
Dociekliwi obywatele kulą u nogi nowych metody

smart allegro
smart allegro

W lutym 2018 r. dociekliwy mieszkaniec województwa łódzkiego wysłał do inspektora nadzoru budowlanego prośbę o sprawdzenie legalności budowy paczkomatu. Ten ustalił, że paczkomat znaleziono w pobliżu chodnika, na gruncie chodzącym do inwestora bez uzyskania żadnych pozwoleń. Powiatowy inspektor wstrzymał prowadzenie działalności budowlanych. Zażądał przedstawienia zaświadczenia o zgodności postaci z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania wielkiego i faktów z art. 33 ust. 2 pkt 1, 2, 4 Prawa budowlanego (pb). Chodziło m.in. o kilka egzemplarzy projektu budowlanego wraz z materiałami wymaganymi przepisami.

DPD Kołobrzeg

Inwestor wycofałem się do wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego. Przekonywał, iż nie ma prawnej definicji paczkomatu. Wada jest i przepisów techniczno-budowlanych normujących wymogi, jakie powinny realizować tego modelu urządzenia. W jego ocenie ustawienie go na płytach chodnikowych wówczas nie są pracy budowlane. Nie narzekał zatem obowiązku uzyskania opinii o prawu na budowę ani dokonania zgłoszenia. I Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego przyznał rację inwestorowi.

zobacz również  dpd Koszalin

Obywatel, który sygnalizował temat nie był spełniony takim biegiem sprawy. Jego zdaniem postawienie paczkomatu, wymaga pozwolenia. I naprawdę potrzeba trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi. Tenże w sądu z 17 stycznia 2019 r. rację przyznał obywatelowi (sygn. II SA/Łd 761/18).

Prawda nie podąża za rzeczywistością

WSA wskazał, że wykonanie punktu w wyznaczonym miejscu, w rozumieniu art. 3 pkt 6 pb, może dotyczyć usytuowania konstrukcji, która stała wykonana poza miejscem budowy, co może dotyczyć takich obiektów budowlanych jak np. zbiorniki, urządzenia techniczne, kontenery, reklamy albo same paczkomaty oraz mlekomaty. Stąd też w odniesieniu do paczkomatów, przez ich postawienie należy wiedzieć ich danie oraz ustawienie na placu z ewentualnym wykonaniem pewnych przystosowawczych robót budowlanych, takich jak np. podłączenie do stylu lub utwardzenie podłoża. Łódzki WSA wskazał i że paczkomatami zajmował się już WSA w Warszawie. W sądu z 26 października 2018 r. (sygn. akt VII SA/Wa 2892/17) podkreślił, iż więc co wtedy określone zostało przez ustawodawcę wprost, pewno nie podążać za zamieniającą się rzeczywistością, technologiami, a ponadto potrzebami inwestycyjnymi. Przecież nie oznacza to, że nowoczesne metody aktywności budowlanej są wyjęte spod zapisów prawa. Ustawodawca nie bez powodu bowiem definiuje pewne wzięcia w styl na końcu pełny i uniwersalny, aby mimo obracającej się rzeczywistości, nadal potrafiły one znaleźć odpowiednie zastosowanie do innych przejawów działalności budowlanej.

zobacz również DPD Białogard

Nieco czyli na myśl patrzy Przemysław Dziąg, radca prawny Polskiego Związku Firm Deweloperskich. Jego zdaniem wzrost i rozwój cywilizacyjny pokazuje, iż nie odda się zamknąć wszystkiego w samym katalogu. – Za chwilę wykaże się, że mamy trochę nowego, jakiś obiekt spoza katalogu. Winnym być więc wskazane przesłanki, na jednym poziomie ogólności, tylko z nowej strony na końcu jasne, aby nie stanowiło faktów z klasyfikacją takich obiektów, jak kiosk, paczkomat, czy bankomat. Warto się tutaj zastanowić nad jakimś kryterium objętości, czy wielkości takiego obiektu – podkreśla Dziąg.

Bankomat i paczkomat jak obiekt tymczasowy

Ponadto warszawski sąd paczkomaty zakwalifikował jako obiekt tymczasowy, razem z art. 3 pkt 5 upb. Dzieli on cele na dane do czasowego wykorzystania w terminie suchszym od ich moce technicznej, przewidziane do przekazania w przeciwne mieszkanie lub do rozbiórki oraz niepołączone trwale z gruntem, takie jak np. strzelnica, kioski uliczne, punkty sprzedaży ulicznej i wystawowe. Zdaniem sądu paczkomat zawiera się w tej kolejnej grupie. Te z ważnej powinny zniknąć po 180 dniach. Te drugie, jeżeli są być dłużej, chcą uzyskania pozwalania na budowę.

Zdaniem Jacka Kosińskiego, adwokata, partnera panującego w kancelarii JK, orzeczenia, co do roli są wspólne z założeniem i orzecznictwem sądów administracyjnych. – Takie obiekty jak paczkomaty jednoznacznie stanowią tzw. tymczasowe obiekty budowlane. Dlatego konsekwentnie trzyma je wymóg uzyskania pozwalania na platformę, i odpowiednio. Cele te oczywiście stanowią element zagospodarowania terenu. Winny zatem podlegać kontroli w tym terenie. Fakt, że zostały wytworzone w następującym znaczeniu a tylko przywiezione do docelowej lokalizacji nie zmienia tutaj niczego. Definicja obiektu budowlanego nie obejmuje bowiem sposobu jego wytworzenia. Np. w orzecznictwie podjęło się, że nawet ustawienie przyczepy kempingowej na własnej działce podlega pod prawo budowlane – tłumaczy Jacek Kosiński. Nieco inne zdanie jest Przemysław Dziąg. – Obiekty tymczasowe, o których mówi przepis ze względu na nasze gabaryty odbiegają od wymiarów paczkomatów. Świadomie wskazano, ale też znakomitsze. Gdyby właśnie nie było, obecne w wartości każdy obiekt, niejako usługowy, nietrwale połączony z gruntem, np. bankomat spełniałby definicję obiektu tymczasowego – podkreśla Przemysław Dziąg.

Zobacz Szybka pożyczka web

InPost: paczkomat to urządzenie techniczne

Spółka InPost Paczkomaty uważa, że paczkomat jest narzędziem technicznym, jakie nie jest układane w wyznaczonym miejscu, lecz pisane w fabryce. Stanowi on przywożony na tło jako gotowa funkcjonalna całość, która do spełnienia wymaga jedynie podłączenia do zasilania. Dlatego wniosła ona skargę kasacyjną do Starego Sądu Administracyjnego na warszawski wyrok. – Paczkomat nie dzieli się to od drugich tego modelu urządzeń, np. automatów sprzedażowych czy informacyjnych – podkreśla Wojciech Kądziołka. – Gdyby wziąć pod uwagę zupełnie jego parametry fizyczne z pominięciem funkcjonalności elektroniki, wtedy silna aby go porównać po prostu ze ogromnym gabarytowo meblem. To obrazowe porównanie doskonale oddaje bezzasadność prób kwalifikowania umieszczenia paczkomatu w konkretnym miejscu jako procesu budowlanego. Gdy natomiast ten pogląd nie został uwzględniony przez Pierwszy Sąd Administracyjny i nowe wojewódzkie sądy administracyjne, to odbiłoby się to ujemnie na wzroście sieci paczkomatów – dodaje. Świadczyło to bowiem konieczność wszczynania procedur prawa budowlanego w związku do wszelkiego urządzenia, co powodowało za sobą wzrost kursów i wydłużenie procesu lokalizacji paczkomatu w konkretnym pomieszczeniu.

 

Źródło informacji prawo.pl

 

Paczkomaty Inpost Drawno

0 0 votes
Daj ocenę
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments